publicerat_40.jpg

Fungal pretreatment of straw for enhanced biogas yield

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Xinmei Feng, Maria del Pilar Castillo
År: 2015
SGC Rapport 2013:279.
Länk till rapport:
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC279.pdf


Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se