publicerat_40.jpg

Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från öppna rötrestlager– försök i pilotskala

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Holmgren, M.A., Olsson, H, Rodhe, L., Willén, A.
År: 2013
Rapport Avfall Sverige och SGC
Länk till pdf:
http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Biologisk/U2013-03.pdf


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se