publicerat_40.jpg

Spannmålseldning på gårdsnivå

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Westlin Hugo, Adolfsson Niklas
År: 2005
Många lantbrukare som har börjat elda spannmål för uppvärmning av bostadshus, verkstäder och ekonomibyggnader är nöjda med sin investering, men de har ofta problem med den maskinella utrustningen. Det framkommer i en enkät som JTI genomförde hösten 2005 bland 65 spannmålseldande svenska lantbrukare.

Intresset för att elda med spannmål har ökat de senaste åren, framför allt bland lantbrukare. Höga energipriser och sjunkande avsalupriser för spannmål har bidragit till detta. För att få del av erfarenheter och synpunkter från spannmålseldande lantbrukare skickade JTI ut en enkät till totalt 100 lantbrukare i mellersta och södra delarna av landet.

Gensvaret blev stort: 65 utskickade enkäter returnerades, vilket får betraktas som en mycket god svarsfrekvens.I enkäten ställdes frågor om gården, hanterings- och matningssystem samt om panna och askhantering, med avsikt att skaffa information om eventuella problem med sintring, korrosion och askhantering.

Ladda ner 130 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se