publicerat_40.jpg

R 439 Kemiska växtskyddsläckage från växthus- och plantskoleproduktion - och hur dessa kan förbyggas

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Klara Löfkvist, Torbjörn Hansson, Sven Axel Svensson, Sunita Hallgren
År: 2015
Kemikalieläckage förekommer fortfarande genom en eller flera av de läckagevägar som har identifierats; diffusa läckage, punktutsläpp och utsläpp via kontaminerat vatten. Provgrävningar i mark och provtagningar i vattendrag från växthus visar att det i första hand är påfyllnadsplatsen av sprutan (punktutsläpp), läckage i det recirkulerande systemet eller medvetna undantag från recirkulering då vattnet inte anses lämpligt att återföras till växterna, dvs. bevattningsvatten kontaminerat med växtskyddsmedel som utgör störst risk för läckage.

En ökad medvetenhet och förståelse för kemikalieläckage ger förutsättningar för rätt skyddsåtgärder och lämpliga insatser. Filtermaterial och reningssystem finns utvecklade och flera av dessa är praktiskt tillämpbara i odling.

Punktutsläpp kan i första hand undvikas genom en säker påfyllnadsplats där spill samlas upp på tät platta och sedan förs vidare till biobädd eller bioreaktor. Läckage via kontaminerat vattenflöde kan renas genom något av de filtersystem som finns framtagna.

Ladda ner 1,99 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se