publicerat_40.jpg

Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i jordgubbsodling

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfkvist, Per-Anders Algerbo
År: 2015
Spridning av kvalster på friland går att göra tids- och kostnadseffektivt om man använder sig av rätt metoder. Maskinell spridning av kvalster är framförallt helt överlägsen då det gäller en jämn spridning i raden vilket är viktigt för så optimal effekt som möjligt. De maskiner som inom detta projekt har utvärderats är pneumatiska fallspridare och spridare med roterande doseringstrummor Rovkvalstrens vitalitet påverkades inte av de testade maskinernas utmatningssystem. Med rätt val av utmatningsvals, spridarramp och spridarorgan kunde spridningen av kvalstren i dess bärmaterial göras jämn både i arbetsbredd, körriktning och över tid. En maskinell spridning jämfört med manuell spridning har hög kapacitet och är arbetsbesparande vilket gör den kostandseffektiv. Spridningsjämnheten blir dessutom betydligt jämnare än manuell spridning. Det finns därför mycket goda förutsättningar för att öka användningen a exempelvis Neoseiulus cucumeris inom jordgubbsodling på friland.

Ladda ner 2,15 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se