publicerat_40.jpg

R 440 Bättre arbetsmiljö med Head Up Display – som visuellt hjälpmedel i traktor

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Oscar Lagnelöv, Jonas Engström
År: 2015
Många traktorförare upplever smärta i nacke och rygg samt huvudvärk i sitt dagliga arbete. Delvis kan besvären bero på att de under arbetet vrider sig och är i icke ergonomiska positioner, för att t.ex. titta på fordonsdatorns skärmar eller instrumentbrädan. En lösning för att minska denna typ av problem kan vara Head Up Display, HUD, där relevant information kan visas projicerad vid vindrutan på ett sätt så att den upplevs flyta ett par meter framför fordonet. Informationen är då mitt i synfältet och upplevs överlappa verkligheten sömlöst, så kallad ”Augmented Reality”. Tekniken är vanlig i flygplan och förekommer även i bilar, där fokus ligger på körsäkerhet och att förstärka förarens uppfattning av vägen. I arbetsmaskiner har tekniken även fördelen att kunna förbättra arbetsmiljön.

För att testa detta lånades ett HUD-system av företaget Optea AB. Systemet installerades retroaktivt i en jordbrukstraktor, och ett fälttest med tre förare utfördes med fokus på förändringar i arbetsmiljö mellan körningar utan HUD och med HUD. Testet bestod i att samtidigt som en bana kördes, tillskansa sig information som visades på antingen en skärm, placerad på samma sätt som fordonsdatorns skärmar brukar vara, och en HUD.

Försöket visade, i linje med tidigare studier, att föraren upplevde:

- Minskat antal vridningar av nacke och kropp

- Mindre ansträngning p.g.a. färre fokusskiften med blicken

- Snabbare responstid

Vidare ansåg förarna att testet var för kort för att få en klar bild om den minskade kroppsliga ansträngningen, men att de redan under den korta testkörningen kunde se fördelar med HUD i det dagliga lantbruksarbetet.

Ladda ner 969 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se