publicerat_40.jpg

Frekvent halmtilldelning till slaktsvin - effekt på beteense och välfärd

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Ann-Kristina Lind, Fredrik Fogelberg, Cecilia Lindahl, Lotten Wahlund, Alf Gustavsson, Marianne Tersmeden, Anders Ringmar, Tomas Reilander
År: 2013
Slutrapport till SLF, Stiftelsen Lantbruksforskning (Projekt V90950008)

Målet med studien var att undersöka hur ett ökat antal strötillfällen per dag påverkar slaktsvins beteende och hälsa. Det övergripande målet är att förbättra djurmiljö och välfärd i konventionell slaktsvinsproduktion.

Ladda ner 372 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se