publicerat_40.jpg

Surgörning av nötflytgödsel - effekt på ammoniak-avgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad gödsel i vall

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Lena Rodhe, Sofia Delin, Kjell Gustafsson
År: 2016
Slutrapport till SLF Stiftelsen Lantbruksforskning (H1333101)

Ladda ner 729 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se