publicerat_40.jpg

Förstudie om möjliga integrerade växtskyddsmetoder för bekämpning av sorgmyggor

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfkvist
År: 2015

Ladda ner 635 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se