publicerat_40.jpg

Lawn as a cultural and ecological phenomenon: A conceptual framework for transdisciplinary research

Publikationstyp: Vetenskapliga publiceringar
Författare: Ignatieva M, Ahrné K, Wissman J, Eriksson T, Tidåker P, Hedblom M, Kätterer T, Marstorp H, Berg P, Eriksson T, Bengtsson J
År: 2015


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se