publicerat_40.jpg

. Energy balance and global warming potential of biogas-based fuels from a life cycle perspective

Publikationstyp: Vetenskapliga publiceringar
Författare: Moghaddam, E.A., Ahlgren, S., Hulteberg, C. & Nordberg, Å
År: 2015


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se