publicerat_40.jpg

Winter Runoff of Nitrogen and Phosphorus from a Rotational Pen Design with Suckler Cows

Publikationstyp: Vetenskapliga publiceringar
Författare: Salomon, E. , Aronsson, H. , Torstensson, G. and Ulén, B
År: 2015


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se