publicerat_40.jpg

Växtskyddsvision för svensk trädgårdsnäring

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Klara Löfkvist
År: 2016
Det finns idag ett stort behov av att få fram fler växtskyddsmetoder och integrerade växtskyddsstrategier till svenska trädgårdsproducenter. För vissa grödor saknas det växtskyddsmetoder och Sverige kan tvingas importera produkter som hade kunnat produceras inom landet. För ett framtida hållbart växtskydd krävs innovationer inom hållbara odlingssystem, integrerade växtskyddslösningar och bedömningar av växtskyddsinsatsernas effekter för odlarnas ekonomi och för miljön. Växtskyddsinsatserna är en grundförutsättning i alla odlingssystem och måste fungera oavsett produktionsmetod och vi har därför valt att i detta arbete inte skilja mellan ekologisk produktion och konventionell produktion som tillämpar integrerat växtskydd. Agendan är tänkt att vara ett stöd vid prioritering av forskningsanslag, insatser och utveckling av trädgårdsnäringen som departement och myndigheter ansvarar för samt ge förslag till initiativ som branschen bör ta. Agendan är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Ladda ner 1,31 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se