publicerat_40.jpg

R 444 Vallens bi-effekter - Möjligheter och kostnader med pollineringsytor i vall och spannmål

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Carina Gunnarsson
År: 2016
Lantbrukare har en viktig roll i arbetet med att förbättra förutsättningarna för bin och andra pollinerande insekter att utföra tjänster som gynnar vårt ekosystem. Med fokus på pollineringsytor har i detta projekt sammanställts erfarenheter och råd för att gynna pollinering på gårdsnivå. I rapporten ges exempel på projekt och initiativ som pågår eller har genomförts i Sverige och andra länder med liknande förutsättningar, såsom England och Tyskland. Översiktliga beräkningsexempel ges på kostnader för lantbrukaren för åtgärder för att gynna pollinering, dels blommande remsor i spannmålsfält och dels lägre skördeintensitet på del av fält med vall. Den årliga kostnaden för att till exempel anlägga och sköta en ettårig pollineringsremsa med en storlek av 2700 m2 i kanten av ett spannmålsfält beräknades till 2900 kr/remsa eller 10700 kr/ha. För att göra det mer intressant för lantbrukare att anlägga pollineringsytor behöver avsättningsmöjligheterna för den skördade biomassan studeras vidare. Att värdera och sätta ett pris på pollineringsytor som ekosystemtjänst behöver också utvecklas vidare.

Ladda ner 518 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se