publicerat_40.jpg

Enskilda avlopp - problem och möjligheter

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare:
År: 2003
Broschyren "Enskilda avlopp – problem och möjligheter" belyser situationen idag och i framtiden.

Exempel ur innehållet:
  • Miljö- och hälsoproblem förknippade med enskilda avlopp
  • Situationen idag
  • Behov av skötsel och underhåll
  • Uthålligt samhälle
  • Lagar och riktlinjer kring enskilda avlopp
  • Följande paragrafer i Miljöbalken (MB) och förordningar berör enskilda avlopp:
  • Exempel på arbete med enskilda avlopp
  • Enskilda avlopp i framtiden
  • Tänkbara framtida behandlingsmetoder
  • Läs mer om enskilda avlopp

Den tryckta versionen kan beställas från:
Alfa Miljöteknik, info@amt.alfaror.se
BAGA International AB, info@baga.se
Ifö EcoTrap, ecotrap@ifo.se
Upnor AB, infose@uponor.com

Ladda ner 586 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se