publicerat_40.jpg

J 116 Foderkonservering i slang

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Sundberg Martin
År: 2007
Svenska lantbrukare blir allt mer intresserade av att konservera foder i slang. En bonuseffekt av slangensilering av grönmassa, är att ensileringsprocessen blir snabbare och kraftigare. Metoden kan också ge ekonomiska fördelar. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har sammanställt ett populärvetenskapligt häfte som beskriver hur det hela går till.

Det var i Tyskland som man i början av 1970-talet började ta fram teknik för att packa grönmassa i långa polyetenslangar. Men inte förrän i mitten av 1990-talet tog intresset ordentlig fart i Europa. I Sverige togs den första maskinen in 1998. Nu finns ett 50-tal maskiner för grönmassa i drift i Sverige, och varje maskin packar i genomsnitt 1 000 ton ts ensilage per år.

-Lagring i slang är ingen genväg till bra foder. Man måste vara noggrann med sådant som hygien och förslutning av slangarna för att få bra foderkvalitet, säger Martin Sundberg, forskare vid JTI och författare till häftet.

Packningen sker med rotor eller skruv. De flesta packare drivs med traktor, men det finns stora packare som är försedda med egen drivmotor. Slangarna kan ha olika diametrar och längder, och är gjorda av 0,2-0,3 mm tjock polyetenplast. Plaståtgången är beroende av slangdimensionen, men både åtgång och kostnad är betydligt lägre än vid balensilering.

Slangarna kan användas för att konservera och lagra en mängd olika produkter, men den dominerande användningen är som ensileringsmetod för vallfoder. Det populärvetenskapliga häftet beskriver hur inläggning, förslutning och uttag av foder bör göras. Eftersom metoden är relativt oprövad för många fodermedel, saknas fortfarande kunskap, inte minst ur foderhygieniska aspekter.

Häftet ”Foderkonservering i slang” har sammanställts med finansiellt stöd från Stiftelsen lantbruksforskning (SLF), och utgör nr 116 i serien JTIinformerar.

Antal: Ladda ner 528 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se