publicerat_40.jpg

M 426 Skörd, lagring och hantering av gräs för förbränning

Publikationstyp: Meddelanden
Författare: Hadders Gunnar
År: 1989
Serien består av rikt illustrerade handledningar och översikter som behandlar olika områden och frågeställningar.
Serien upphörde 1996.

Antal: Ladda ner 1,16 MB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se