publicerat_40.jpg

R 327 Automatiskt bindsle för nötkreatur

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Lindgren Kristina, Ringmar Anders
År: 2004
För att ekologiska uppbundna kor ska kunna bete sig så naturligt som möjligt behöver de regelbunden rastning året runt. Syftet med projektet var att ge förslag på några nya tekniska lösningar för att automatisera släppning och fastsättning av uppbundna kor.

Projektet inleddes med en brainstorming, där ekologiska lantbrukare och forskare från JTI deltog, som resulterade i förslag på funktioner och komponenter för automatiska bindslen. Två av sex svenska tillverkare som kontaktades anmälde intresse att delta i utvecklingen av automatiserade bindslen. En vidare bearbetning av för­slagen från brainstormingen kompletterat med en inventering av marknadens utbud av komponenter har lett till följande tre förslag på automatiserade bindslen och ett förslag på modifierat fångbås.

Jyden självfång eller Dan Fang med förkortningsbart grimskaft
Detta förslag bygger på en princip som förekommer i danska bindslen (Jyden eller Dan Fang). I änden på en kedja som hänger i kons halsband finns en fångkula som drar in kedjan i ett lås (självfångplatta) på båsplatsen. För att kon ska slippa ha kedjan och fångkulan hänga och släpa på marken när hon går ut ges förslag på olika tekniker för förkortning av kedjan. För att få kon att sänka huvudet tillräckligt så att fångkulan inte hamnar ovanför låsningen används en bygel som fälls ned innan korna ska gå in på sina platser.

Flexibel lina och halsbandslås
En lina är fäst i ungefär samma läge som dagens korsbindsle. Linan kan spännas med hjälp av t.ex. ett balansblock/vajerkassett som sitter monterad på ena sidan av båsfronten i stallet, en per båsplats. Alternativt kan linan löpa över ett brythjul och vara försedd med en tyngd i änden. Linlängd och spänning anpassas så att kon får tillräcklig rörelsefrihet. På undersidan av kons halsband sitter en specialkonstruerad låsanordning med öppningen riktad framåt. Då kon sticker huvudet genom båsfronten hänger låsanordningen på en sådan höjd att den hakar om linan och låser fast. Då kon skall släppas, lossas linan på ena sidan. Efter att korna lämnat stallet får skötaren manuellt fästa linan igen. Linan är nu uppspänd och färdig för insläpp av kor. En lämplig låsanordning finns inte på marknaden och halsbandet bör troligen vara något bredare än dagens modeller.

Elektromagnet och utdragbart bindsle
Bindslet, bestående av ett band eller en lina, sitter infäst i båsfrontens överliggare. En elektromagnetisk låsmottagare hänger i bindslet i höjd med kons halsband. Halsbandet är försett med ett lås (järnplatta med en ögla) som är riktat uppåt. När kon ska låsas fast aktiveras magneten så att låsmottagaren dras mot låset på halsbandet varefter elektromagneten låser samman enheterna. Bindslet med låset kan sitta i en fjäderbelastad rullkassett typ ”bilbältesrulle”, balansblock eller löpa över ett brythjul och vara försett med en tyngd i änden. Även släppning av kon utlöses via elektromagneten. Anordningen ska vara fri från elektricitet utom vid aktivering i samband med släppning och fastsättning. Den elektriska spänningen ska vara låg, 24V. Det finns idag troligtvis inga ”färdiga” magneter för detta ändamål.

Modifierat fångbås
Stallar med fångbås har traditionellt använts när man velat gå över från att mjölka på båsplatsen till mjölkning i grop utan att investera alltför mycket i byggnader. För att kunna mjölka på båsplatsen i ett fångbås modifieras varannan mellanvägg så att den blir kort. För att korna ska stå kvar på plats, när man inte mjölkar, så monteras på den korta mellanväggen ett T-format rör, som kan fällas ned bakom två koplatser. Den T-formade delen vinklas upp mot taket när korna ska mjölkas eller släppas ut. För att få plats med flera rör i uppfällt läge kan den rörliga delen konstrueras med parallellföring. En undanfällbar ”sommarlåsning” fixerar korna eller så används en bygel som fälls ned vid mjölkning bakom kon.

Vidare utveckling och utvärdering
Rapporten innehåller skisser och närmare beskrivning av funktion och komponenter i de olika förslagen samt en grov uppskattning av kostnadsnivån för olika lösningar. För samtliga alternativ måste en eller flera komponenter utvecklas och utvärderas. I första hand föreslås utveckling av alternativet med flexibel lina eller danskt bindsle med förkortningsbart grimskaft.

Antal: Ladda ner 440 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se