publicerat_40.jpg

R 309 Utveckling av relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av bränsleförbrukning för arbetsmaskiner (EMMA)

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Hansson Per-Anders, Haupt Dan, Holmgren Kjell, Johansson Bengt, Lindgren Magnus, Löfgren Bengt, Nord Kjell, Norén Olle, Pettersson Ola, Wetterberg Christian
År: 2002
Denna rapport är en sammanfattning av rapporter, papers, och vetenskapliga artiklar publicerade av projektdeltagarna och utgör slutrapport av projekt EMMA (utveckling av relevanta arbetscykler och emissionsfaktorer samt reducering av bränsleförbrukning för arbetsmaskiner).

Sammanfattning
Arbetsmaskiner förbrukar en mycket stor del av dieselbränslet i Sverige. Enligt en utredning som gjorts för Naturvårdsverkets räkning utgöra emissionerna från arbetsmaskinernas motorer ca 23 % av den totala emissionsmängden (SCB, 1999). Syftet med föreliggande projekt har varit att ta fram kunskap om vilka emissioner som avges och på vilket sätt bränsleförbrukning och emissioner kan minskas.

Resultaten av projektet kan sammanfattas i följande punkter:

  • Operationsspecifika vägningsmetoder.
    Dieselmotorn visar för varierande belastning och varvtal generellt mycket stora variationer i mängden alstrade emissioner i relation till den producerade mekaniska effekten. Studierna visar att det föreligger stora skillnader i belastande moment och motorvarvtal för olika arbetsoperationer. Det är därför nödvändigt att man använder operationsspecifika vägningsfaktorer vid beräkning av emissioner från arbetsmaskiner. Detta gäller såväl reglerade som icke-reglerade emissioner.
  • Effekter av transienta belastningar.
    Förekomsten av transienta belastningar är starkt operationsspecifik. Vid många arbetsoperationer är transienterna små, vid andra mycket betydande. Studierna visar att ökningen av bränsleförbrukning och emissioner vid starkt transienta arbetsoperationer är så stora att hänsyn bör tas till dem vid beräkning av emissionsmängder.
  • Hur kan bränsleförbrukning och emissionsmängder reduceras?
    En grundläggande faktor när det gäller att reducera bränsleförbrukning och emissioner är att hela maskinsystemens verkningsgrad beaktas. Avsevärda reduceringar bör kunna uppnås genom ännu bättre transmissioner och hydraulsystem. Viktigt är att söka minska transienta motorbelastningar och att utveckla system för återvinning av läges- och bromsenergi. En annan viktig faktor är att inom jordbruket välja rätt maskin- och redskapsstorlek i förhållande till den tillgängliga motoreffekten.

Antal: Ladda ner 1,21 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se