publicerat_40.jpg

R 293 Bromsning av traktortåg – eftermontering av bromsar

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Pettersson Ola, Eriksson Anders, Johansson Staffan, Norén Olle, Sundberg Martin
År: 2002
De nya skärpta kraven på när bromsar skall användas har föranlett en utredning beträffande vilka möjligheter det finns att eftermontera bromsar på äldre traktorsläp. Maskinparken som finns ute hos lantbrukare är väldigt skiftande i ålder och teknisk utvecklingsnivå. I de fall traktorerna är besiktade för 40 km/h har de som regel högre standard vad gäller egna bromsar och möjligheter att manövrera släpbromsar. Det finns två system för att manövrera släpbromsar som idag är i så gott som alenarådande. Det är att använda en så kallad bromsventil som är kopplad så att den proportionalt styr ut traktorns arbetshydraulik till släpbromsarna i proportion till hur hårt man trampar på bromspedalen. Det andra systemet som används är att via en handmanövrerad spak styra ut hydraulolja till släpbromsarna fristående från traktorns bromsar. Därutöver finns system för tryckluftsbromsar, som främst används där högre krav ställs på fordonen.

Två problem som denna rapport identifierar är den ofta låga totala bromskraften på släpen samt de altför långa förlusttider som ofta finns i bromssystemen.

Bromskraften är ofta låg på äldre släp som inte har nyttjat bromsarna kontinuerligt under tidigare år, dessutom är de ofta underdimensionerade från början. Vid eftermontering av bromsar finns bra bromsar att tillgå, där handlar det mer om att dimensionera rätt.

Förlusttiderna är mycket viktiga att hålla så korta som möjligt. Det betyder väldigt mycket för den totala bromssträckan och för den totala körkomforten. Långa förlusttider utgör en stor fara för fällknivseffekter. Traktorn utsätts för mycket stora krafter via draget under förlusttiden.

Skaderisken på traktorns bromssystem är stor i de fall undermåliga bromsar används på släp.

När handspak och tipputtag används för att styra ut bromstryck finns det en hel del enkla förbättringar att tillgå som gör bromsarna betydligt mer lättanvända.

Vid de fall ett släp helt utan bromsar skall utrustas finns det gott om utrustning att tillgå från både släptillverkare och tillbehörsfirmor. Ombyggnaden går ofta tämligen bra att utföra. Problem kan uppstå på vissa redskap som är så tunga att bromsar krävs. Redskapen är ibland byggda på ett sådant sätt att ett naturligt utrymme för bromsar saknas.

Antal: Ladda ner 2,77 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se