publicerat_40.jpg

Pilotstudie rörande föroreningsgrad i lantbrukstraktorers hydraulsystem

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare: Pettersson Ola, Fronzaroli Marco, Bohm Mats
År: 2003
Denna konferensartikel har presenterats under hydraulikdagarna vid Linköpings universitet 2003. Texten är en sammanfattning av tidigare arbeten som JTI har utfört på uppdrag av Länsförsäkringar AB.

Skador på transmission och hydraulik är ofta förekommande på jordbrukets traktorer, dessutom är dessa mycket dyra att reparera. Traktorer har vanligtvis alldeles för höga nivåer av förorenande partiklar i transmissions- och hydrauloljorna. Detta är sannolikt en bidragande orsak till höga reparationskostnader. Ett så kallat externt finfilter har även provats i en pilotstudie som beskrivs i denna konferensartikel. Effekten av detta filter var väldigt lovande då föroreningsgraden i oljorna sjönk betydligt.

Ladda ner 276 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se