publicerat_40.jpg

R 205 Kortfiber från lin - Studier av teknik för mekanisk fiberfriläggning

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Ihrsén Stefan, Sundberg Martin
År: 1996
Efter flera decenniers dominans av syntetfiber i industriella sammanhang, har en ökad miljömedvetenhet på marknaden och insikten om naturmaterialens ofta unika egenskaper lett till att man åter börjat studera naturfibern. En av de fibrer som bedöms som mest intressant, både i Sverige och internationellt, är linfibern. Den är bl.a. intressant för papper, nonwovenprodukter, absorptionsmaterial och som förstärkningsfiber i bl.a. plaster och gummi.

Antal:

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se