publicerat_40.jpg

T 93 Bromsning av traktortåg - eftermontering av bromsar på traktorsläp

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Pettersson Ola, Norén Olle
År: 2001
Reglerna för obromsade traktorsläp ändrades i slutet av 1990-talet. Sedan 1998 måste släp, vars bruttovikt överstiger den dragande traktorns bruttovikt, vara utrustade med bromsar. Riskerna med att framföra relativt tunga traktortåg, med mycket svag bromseffekt, ansågs för stora, särskilt sedan det blivit möjligt att registrera traktorer för 40 km/tim. Traktortåget kunde dessutom framföras av en 16-årig förare med endast traktorkort.

Idag är det fortfarande många av lantbrukarnas begagnade traktorsläp och redskap som saknar bromsar. För att lagligen kunna fortsätta att köra med dessa på allmän väg måste bromsar eftermonteras.

I lagtexten anges också att släpet ska "kunna bromsas effektivt" utan att detta preciseras med något exakt mått. Svensk Maskinprovning, som besiktigar trafikregistrerade traktorsläp, menar att effektiva bromsar ska ge minst 30 procents bromskraft.

Att "kunna bromsas effektivt" anses även innebära att kombinationen traktor/släp ska kunna bromsas stabilt och utan sneddragningar. Bromsarna ska vara lättmanövrerade och släpet får inte förlänga traktorns bromssträcka nämnvärt.

I Teknik för lantbruket nr 93: "Bromsning av traktortåg – eftermontering av bromsar på traktorsläp" ges svar på hur man på ett bra sätt kan eftermontera bromsar på traktorsläp, så att de får tillräckligt goda bromsegenskaper. Skillnaden mellan trumbromsar och skivbromsar redovisas. Dessutom skriver man om hur bromskraft, förlusttid, bromssträcka och den praktiska körbarheten påverkas samt hur man kan förbättra bromsmanövreringen via det yttre hydrauluttaget.


Antal: Ladda ner 223 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se