publicerat_40.jpg

T 92 Små system för värmekulvertar på gårdsnivå

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Hadders Gunnar
År: 2001
Ett stabilt högt pris på eldningsolja har åter fått många jordbruksföretag att söka efter billigare alternativ för uppvärmning. I många fall är något av de biobränslen som finns på gården aktuellt, exempelvis träflis, halm och spannmålskärna. Anläggningar för att elda biobränslen är alltid dyrare än pannor för olja, gas och el. Därför kan det vara önskvärt att koppla ihop flera förbrukningsställen så att investeringen kan spridas ut över en större total produktion av värme. Då dyker frågor upp kring dragning av kulvertar och teknik kopplad till detta. I Teknik för lantbruket, nr 92 – Små system för värmekulvertar på gårdsnivå – ger JTI en grund för samtal med representanter för VVS-firmor och myndigheter. I skriften går man igenom olika typer av system, olika kulvertar, dimensionering av kulvertsystem, avsättning av värme från kulverten, ackumulering av värme samt torkning av spannmål.

Antal: Ladda ner 205 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se