publicerat_40.jpg

T 89 Sensorrika system på gården

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Benfalk Christel, Gilbertsson Mikael, Gustafsson Mats, Thylén Lars
År: 2001
Allt högre krav på god kvalitet, hög avkastning och kvalitetssäkring ställs på dagens jordbruksprodukter, samtidigt som miljöbelastningen ska minska. Sensorer, som mäter och registrerar olika värden, blir därför ett allt viktigare redskap inom jordbruket. I Teknik för lantbruket nr 89 – Sensorrika sytem på gården – sammanfattar JTI, som forskar kring sensorer, såväl dagsläget som framtida visioner.

Med sensorrika system i jordbruket kommer man att kunna mäta kvaliteten på spannmål och mjölk, djurens hälsotillstånd samt avkastning. För konsumenterna innebär det hög kvalitet på livsmedel, spårbarhet av livsmedel samt minskad miljöbelastning. För lantbrukaren/mjölkbonden innebär det i första hand minskade ekonomiska förluster då odling och avkastning kan optimeras.

Idag finns sensorer för att mäta avkastning on-line på skördetröskor. Mätning av avkastning ute på fältet kan ge ett direkt svar på om en punktinsats med tillsatsmedel, som exempelvis kalk, givit effekt – vilket skonar miljön från onödiga utsläpp.

Däremot finns inget sensorsystem på marknaden för mätning av spannmålskvalitet på fält, men på JTI pågår utvecklingsprojekt. Kommersialiseras dessa så kallade proteinsensorer skulle jordbrukaren kunna sortera spannmålet i olika kvalitets- och prisklasser direkt på tröskan eftersom bonden får mer betalt för de finare fraktionerna. Samtidigt får konsumenten en kvalitetssäkrad råvara.

Sensorer kan också kontrollera djurens hälsotillstånd genom att mäta flera olika faktorer. Inom mjölkproduktionen finns idag information om exempelvis mjölkkvalitet (mängd och sammansättning), djurhälsa, utfodring, avel och brunstläge. Ett managementsystem, som ger data on-line och länkar samman informationen, vore önskvärt eftersom det ger säkrare information.

Om viktiga kvalitetsparametrar, både på mjölken samt under diskningsprocessen, kan mätas on-line har mejeriindustrin möjlighet att kvalitetssäkra och sortera mjölken.

Många forskningsprojekt pågår med sensorer, men få kommersiella system finns. En av orsakerna är den tuffa jordbruksmiljön med damm, fukt, skakningar, med mera, som kan leda till felaktiga mätresultat. Därtill är de sensorer som finns idag dyra.

Antal: Ladda ner 482 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se