publicerat_40.jpg

T 82 Hästar - gödselhantering

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Steineck Staffan, Svensson Lennart, Jakobsson Christine, Karlsson Stig, Tersmeden Marianne
År: 2000
Hästgödsel är rik på växtnäring. Med hästar på samma gård där fodret produceras sluts kretsloppet naturligt och lantbrukaren slipper köpa in konstgödsel.

Men många av landets 213 000 hästar, som tillsammans producerar cirka 2 miljoner ton gödsel årligen, finns i storstadslänen och gödseln tas sällan tillvara. Istället hamnar gödseln på soptippen där den smutsar ned miljön, bland annat genom försurning. Hästgödselhanteringen måste ändras radikalt och snabbt för att sluta kretsloppen och för att minska skadorna på miljön.

I Teknik för lantbruket nr 82, "Hästar – gödselhantering", behandlas hästgödselfrågan både ur hästägarens och ur lantbrukarens perspektiv. JTI redogör dels för häststallarnas möjligheter att ta hand om gödseln på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt, dels för jordbrukarnas möjlighet att lätt sprida hästgödsel på åkermarken.

Här redovisas JTI:s komposteringsförsök på Wångens Trav- och galoppskola. Genom att snabba upp komposteringsprocessen med täta omblandningar har man skapat en lätthanterlig, mullrik hästgödsel med högsta möjliga växtnäringsvärde.

Dessutom kan man även läsa om vad miljöbalken säger gällande hantering och lagring av hästgödsel samt hur man räknar ut växtnäringsinnehållet i gödseln. Fördelen med att skapa gödselavtal mellan häststallar och lantbrukare tas också upp.


Antal: Ladda ner 1,43 MB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se