publicerat_40.jpg

T 80 Automatisk mjölkning - mer än en mjölkningsrobot

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Benfalk Christel, Karlsson Stig, Ekman Torkel, Wiktorsson Hans, Gunnarsson Fredrik, Andersson Hans
År: 1999
Här har vi försökt ge en helhetsbild av automatisk mjölkning samt ge information om dagsläget både nationellt som internationellt. Vi har även tagit upp vad man bör tänka på vid en övergång till AMS. För den som funderar på att börja med AMS är det mycket viktigt att tänka igenom vad detta innebär för gården i sin helhet.

Står man inför att bygga ett nytt stall har man alla möjligheter att anpassa planlösningen för att exempelvis få en bra kotrafik. Har man däremot en befintlig lösdrift är man mer låst och har svårare att anpassa stallet till AMS. En väl fungerande kotrafik är avgörande för vinsten – både den ekonomiska och den arbetsmässiga.

De punkter vi har tagit upp här är i korthet:

Mjölkkvalitet och diskning För att kunna bibehålla lönsamheten på verksamheten måste man kunna producera mjölk av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Juverhälsan kan bli både bättre och sämre i AMS, därför är det viktigt att vara medveten om betydelsen av rena djur och stall, fjärdedelsmjölkning och vakuumsvängningar samt om vad avsaknaden av mjölkningsordning innebär.

Planlösningen och mjölkbåsets placering i stallet är avgörande för hur väl AMS fungerar och hur stor både den ekonomiska och arbetsmässiga vinsten blir.

Utfodringen måste fungera så korna kan äta under långa tider under hela dygnet. Då mår korna bäst, håller sig friskare och bibehåller sin höga mjölkproduktion under längre tidsperiod.

I Sverige finns ett krav på bete. Betet måste därför fungera – allt från kotrafiken ute till drivningsgatornas kondition och hur man får in korna självmant till stallet utan för stor arbetsbelastning.

Managementsystem ska bland annat hjälpa lantbrukaren att hitta brunstiga och sjuka djur.

Magementsystemets information ska dock ses som ett komplement till den information lantbrukaren skaffar sig genom daglig kontakt med djuren.

Arbetsmiljön förändras i och med AMS. De långa fysiskt slitsamma arbetsdagarna byts ut mot mera flexibilitet. Arbetet blir till stora delar planering, kontroll och styrning av produktionen. Detta ställas dock mot att ständigt vara i jour.

Introduktionen av AMS kan göras på många sätt. Hur man vänjer korna vid systemet beror bland annat på vilken arbetsinsats man är beredd att gå in med och hur många personer som finns tillgängliga för detta arbete.

Slutligen är det trots allt lönsamheten som avgör om man kan investera i AMS. För vissa delar i verksamheten är det lätt att få fram kostnader och intäkter medan det är svårare att sätta kronor och ören på andra så kallade "mjuka värden" (större flexibilitet m.m.). Dessa har dock troligtvis stor betydelse i sammanhanget.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se