publicerat_40.jpg

T 78 Teknik för flamning av ogräs och potatisblast

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Larsson Kjell
År: 1999
Termisk bekämpning, så kallad flamning, är en icke-kemisk bekämpningsmetod som kan konkurrera med eller komplettera kemiska metoder. Flamningsmetoden är flexibel och relativt opåverkad av väder och markförhållanden. Värmebehandlingen har också en sanerande effekt på växtdelar och markyta, den orsakar heller inga skadliga resthalter i produkterna.

Alternativa bekämpningsmetoder behövs framför allt inom den ekologiska odlingen för att lösa ogräsproblemen. Men även annan odling påverkas av dagens skärpta miljökrav och restriktioner i användandet av kemiska bekämpningsmedel. Alternativ behövs också vid potatisblastdödning, som bland annat hindrar spridning av sjukdomar.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se