publicerat_40.jpg

T 76 Ensilage i balar till hästar

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Sundberg Martin
År: 1999
Utfodring av hästar med ensilage blir allt vanligare eftersom det är dammfritt, näringsrikt och smakligt. Men 400 kilos rundbalar är inte ändamålsenliga vid hästutfodring. Här föredras små balar på cirka 30 kilo, gärna fyrkantiga sådana som är lätta att sönderdela.

I Teknik för lantbruket nr 76, Ensilage i balar till hästar, redovisar Martin Sundberg dels hästägarnas önskemål, dels möjligheterna att producera sådant ensilage. Rundbalspressar i miniatyr, som används mycket i Storbritannien vid produktion av ensilage till hästar, finns numera även i Sverige och möjliggör tillverkning av rundbalar under 50 kilo. För pressning av små fyrkantsbalar kan en så kallad hårdpress användas. Inplastare finns för båda maskintyperna. Små balar kostar dock mer att producera än stora på grund av ökad plaståtgång samt tidsåtgång.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se