publicerat_40.jpg

T 75 Spridningsteknik för gödselmedel i ekologisk odling

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Lundin Gunnar, Algerbo Per-Anders
År: 1999
Inom den ekologiska odlingen används pelletterade och granulerade gödselmedel i första hand till potatis och grönsaker, men i viss utsträckning även till spannmål. Växtnäringen i de ekologiska gödselmedlen är dyr. Det är både dålig ekonomi och dålig miljövård att sprida dessa produkter på måfå. För att öka precisionen har JTI tagit fram förarinstruktioner för fyra olika ekologiska gödselmedel vid användning av traditionella lantbruksmaskiner för konstgödselspridning.

Sammanfattning av resultaten:

Ett granulerat och tre pelletterade gödselmedel har provats i kombination med en rampspridare, två centrifugalspridare, en kombisåmaskin och en fallspridare.

Spridningsförsöken kunde i stort sett genomföras utan driftsavbrott. I kombisåmaskinen och fallspridaren förekom emellertid valvbildning ovanför utmatningsvalsarna för några av de pelletterade produkterna.

Med de pelletterade produkterna måste i flera fall spridarbehållarnas galler fällas undan på grund av att maskvidden var otillräcklig.

Spridningsjämnheten för de ekologiska gödselmedlen visade sig vara ungefär lika god som vid spridning av konstgödsel. Det kan dock vara nödvändigt att tillämpa reducerade avstånd mellan kördragen, ned till 9 meter, med centrifugalspridarna.

Spridarna matade endast ut halva mängden pelletterade gödselmedel jämfört med konstgödsel vid samma maskininställning.

Med såväl rampspridaren, kombisåmaskinen som fallspridaren (markberoende utmatning) begränsades de maximala kvävegivorna till cirka 60 kg per hektar.

Utmatningsprov innan praktiskt spridningsarbete påbörjas är särskilt angeläget för de ekologiska gödselmedlen.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se