publicerat_40.jpg

T 74 Dieselavgaser vid olika system för jordbearbetning

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Norén Olle, Bohm Mats, Johansson Staffan, Hansson Per-Anders
År: 1999
Avgaserna från förbränningsmotorer är giftiga och kan orsaka skador på människa och miljö. Inom lantbruket är det främst dieselmotorerna i traktorer och skördetröskor som avger skadliga emissioner. Emissionerna är relaterade till energiförbrukningen och användningssättet för motorerna, samt naturligtvis motorn som sådan. Mer miljövänliga lösningar kommer på marknaden, men så länge en äldre maskinpark används är det viktigt att se hur man kan minska utsläppen så mycket som möjligt genom val av körsätt och bränsle. Teknik för lantbruket 74 visar på olika jordbearbetningssystem och skillnader i mängden dieselavgaser. Till exempel är skillnaden stor mellan olika system när det gäller utsläpp av kväveoxider. Skillnaden mellan olika bränslen är däremot liten.

De arbetsoperationer som har studerats och som ingår i systemen i olika omfattning är: harvning, sådd, stubbearbetning, landsvägs- och stadskörning, transport av spannmål på gården, lastning av fastgödsel med frontlastare, plöjning samt pressing av halm.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se