publicerat_40.jpg

T 71 Skörd och ensilering av helsäd

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Sundberg Martin, Olsson Christer
År: 1998
Ensilering av helsäd innebär att hela plantor av spannmål, ärter eller blandningar av dessa, skördas innan de är fullmogna och ensileras som grovfoder. Det finns ett ökat intresse för detta. Den främsta orsaken är att grödan kan berättiga till arealersättning.

I Teknik för lantbruket nr 71, Skörd och ensilering av helsäd, visar Martin Sundberg på den kunskap som finns idag och som är tillämpbar på svenska förhållanden. I Sverige har endast ett fåtal studier genomförts, men i Danmark har man arbetat med helsäd sedan 1970-talet. Därför grundas det mesta av innehållet på danska studier och erfarenheter.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se