publicerat_40.jpg

T 69 Växtplatsanpassad odling - tillämpningar inom dagens lantbruk

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Algerbo Per-Anders, Thylén Lars
År: 1998
I Teknik för lantbruket nr 69 beskrivs de olika delmomenten inom växtplatsanpassad odling samt hur den insamlade informationen kan tolkas och användas för att optimera produktionen.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se