publicerat_40.jpg

T 68 Växtnäringsbalans som miljö- och planeringsinstrument.

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Jakobsson Christine, Kalisky Teresa, Richert Stintzing Anna, Steineck Staffan
År: 1998
Växtnäringsbalanser är viktiga verktyg för att kartlägga flödena av växtnäring och var det kan löna sig att sätta in åtgärder mot till exempel läckage av kväve. I Teknik för lantbruket nr 68 beskrivs bland annat hur växtnäringsbalanser tas fram och hur de kan användas.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se