publicerat_40.jpg

T 65 Utnyttjande och förluster av kväve vid ytmyllning av flytgödsel.

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Svensson Lennart, Lindén Börje
År: 1998
I många av de under- sökningar som tidigare har gjorts av kväveförluster vid gödselspridning har man studerat avgången av ammoniak, lustgas och nitrat för sig.

I den undersökning som presenteras här, har dessa tre mätts samtidigt. På så sätt kan man se om en spridningsteknik som minskar förlusterna av till exempel ammoniak istället innebär ökade utsläpp av lustgas och/eller nitrat. Det är ju de sammanlagda kväveförlusterna och deras konsekvenser som är intressanta.

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se