publicerat_40.jpg

T 60 Minska ammoniakförlusterna vid hantering av flytgödsel

Publikationstyp: Teknik för lantbruket
Författare: Karlsson Stig, Malgeryd Johan, Rodhe Lena
År: 1997

Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se