publicerat_40.jpg

J 114 Maskinkostnader - en stor utgift som kan minskas

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Carlson Göran, Pettersson Ola, Sandqvist Per
År: 2006
Maskinkostnader innebär en stor utgift för lantbruksföretagen, men de går att påverka. Forskare vid JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala har samlat sina bästa råd för lägre maskinkostnader i ett populärvetenskapligt häfte.

För att få bättre lönsamhet i lantbruksföretaget är det oftast lättare att sänka kostnaderna än att höja marknadsvärdet på de producerade produkterna. Och maskinkostnaderna utgör en stor del av lantbruksföretagens kostnader: 36 procent på växtodlingsgårdar och 40 procent på mjölkgårdar, enligt analyser som gjorts av Skogs- och lantarbetsgivareförbundet (SLA). Analyserna visade också att maskinkostnaderna på en gård kan vara nästan dubbelt så höga som på en annan gård med liknande förutsättningar.

–Många lantbrukare kan sänka produktionskostnaden på spannmål med 5-6 öre per kilo bara genom att förändra strategin för underhåll, säger Ola Pettersson, forskare vid JTI.

Väl underhållna maskiner klarar sig bättre från haverier och räcker längre. En maskin som går sönder kostar mycket att laga, och kan dessutom medföra stora driftstörningar och extra arbete om till exempel djur ska utfodras.

Häftet tar upp vad maskinkostnaderna omfattar och hur man kan sänka dessa kostnader. De råd som ges gäller bland annat entreprenadkörning, maskinsamarbete och försäkringskostnader.

Antal: Ladda ner 743 KB

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se