publicerat_40.jpg

J 113 Buller - stor risk för hörselskada vid lantbruksarbete

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Geng Qiuqing, Adolfsson Niklas
År: 2006
Lantbrukare i Sverige utsätter sig dagligen för bullerdoser som kan ge hörselskador. I ett populärvetenskapligt häfte förklarar JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik hur problemen uppstår och hur de kan förebyggas.

Den högsta tillåtna bullerdosen på en arbetsplats är 85 dB(A) under en åttatimmarsdag. Men när JTI har gjort ljudnivåmätningar på svenska gårdar har man hittat många maskiner och arbetsmoment som överstigit detta gränsvärde. Högsta värdet - 106 dB(A) - uppmättes vid inläggning av ensilage i tornsilo och 105 dB(A) vid en spannmålskross. Även ensilagefläktar, bänkslipmaskiner, pumpar, vedkap och utfodring i svinstall gav ljudnivåer som översteg gränsvärdet.

I häftet förklaras hur hörselskador uppstår, och vad man kan göra för att förhindra dem. Allra bäst är att försöka få bort bullerkällorna, genom att till exempel byta till utrustning som bullrar mindre, eller genom att planera om- eller nybyggnad så att bullret ”byggs bort”.

Personlig skyddsutrustning som hörselproppar och hörselkåpor bör vara ett sistahandsalternativ när allt annat har prövats, säger lagen. Och då ska man välja så bekväma hörselskydd att de kan bäras hela tiden under det bullriga arbetet.

- Bara 40 procent av de studerade bönderna använde hörselskydd hela tiden, trots att de utsattes för skadligt buller. När vi påtalade detta för dem fick vi frågor av typen ”Hur vet man i vilka bullriga miljöer som bullret är hörsel skadligt?” säger Qiuqing Geng, forskare vid JTI.

Sådana frågor vittnar om att det finns stora brister när det gäller kunskaper om riskbedömning och skydd vid buller bland lantbrukarna, menar hon.

Enligt Hörselskadades Riksförbund (HRF) har 26,7 procent av svenska jordbrukare i åldern 16-84 år anmält en hörselskada, vilket är högre än riksgenomsnittet.

Studien som häftet bygger på finansierades av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

Antal: Ladda ner 488 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se