publicerat_40.jpg

J 112 Samverkan vid skörd, torkning och lagring av spannmål

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Westlin Hugo, Lundin Gunnar, Andersson Christoffer, Andersson Hans
År: 2006
Det finns stora vinster att göra genom att samarbeta om spannmålens skörd och fortsatta hantering, enligt ett projekt vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala. Lönsamheten kan förbättras med upp till 1 000 kr per hektar genom att lantbrukare samverkar inom enheter på 500-1 000 hektar åker.

Stora nedläggningar av spannmålsanläggningar planeras av Lantmännen. Många lantbrukare måste därför fatta beslut om förändringar i den egna spannmålshanteringen. Den vikande lönsamheten inom växtodlingen gör dock att många lantbrukare tvekar inför omfattande investeringar på egen hand.

I JTI-projektet har forskarna genom kalkylexempel kommit fram till att det finns betydande vinster att göra för lantbrukare som samverkar genom hela spannmålskedjan. Bland annat minskar arbetsbehovet vid tröskningen samtidigt som kvantitetspremierna ökar. De största besparingarna kan göras när det gäller spannmålens torkning och lagring.

— Men investeringar i kompletta, nyckelfärdiga spannmålsanläggningar som klarar att såväl torka som lagra hela spannmålsskörden fordrar arealunderlag om cirka 500 hektar för att vara lönsamma. Vid mindre arealunderlag, 100 - 300 hektar, är det svårt att motivera nyinvesteringar som alternativ till central torkning vid Lantmännen, om det inte redan finns byggnader osv som kan utnyttjas till rimliga kostnader, säger Gunnar Lundin, forskare vid JTI.

Inom projektet gjordes även kalkyler för mindre investeringskrävande spannmålsanläggningar, med såväl varmluftstork som få men stora lagringssilor placerade utomhus. Investeringsnivåerna reducerades då med cirka 30 %, men möjligheterna till särhållning av olika spannmålspartier minskar samtidigt med sådana lösningar.

Studien har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och Tornum AB. Resultaten redovisas i JTI:s rapportserie L & I nr 345: ” Samverkan vid skörd, torkning och lagring av spannmål”.

Antal: Ladda ner 914 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se