publicerat_40.jpg

J 110 Grisuppfödning -tekniker från gris till kotlett

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Benfalk Christel, Gilbertsson Mikael, Ladberg Eva, Rydberg Anna, Torén Anna
År: 2005
Man kan väga en gris med hjälp av en kamera, och låta en robot sköta tvätten av smutsiga grisboxar, medan grisarnas identitet kontrolleras med hjälp av radiosändare. Grisuppfödning har blivit ett område där intresset för nya tekniker är stort.

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala presenterar i ett populärvetenskapligt häfte nya tekniker inom grisuppfödningen som är mer eller mindre färdiga att tas i bruk kommersiellt.

Teknikerna har ofta utvecklats utifrån ett ekonomiskt intresse, för att öka effektivitet och avkastning i en konkurrensutsatt bransch. Svenska grisuppfödare befinner sig på en internationell marknad, där betalningen i högsta grad påverkas av världsmarknadspriset, som blir allt lägre ju mer lågkostnadsländernas export ökar.

–Man lägger ofta fokus på att skära i kostnaderna, i stället för att se vad som går att tjäna. Varje öre per kilo kött som en uppfödare kan tjäna innebär flera tusenlappar per gård och år, och nya tekniker kan öka förtjänsten, säger Mikael Gilbertsson, FoU-ledare vid JTI.

För att grisuppfödarnas vardag ska fungera praktiskt är det dock viktigt att de nya teknikerna också har positiva effekter på djuromsorgen, på slutproduktens kvalitet och på arbetsmiljön i stallarna.

Antal: Ladda ner 325 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se