publicerat_40.jpg

J 108 Lagring av spannmål i utomhussilor

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Lundin Gunnar, Jonsson Nils
År: 2005
Det blir allt vanligare att lagra stora mängder spannmål i oisolerade stora stålsilor utomhus. Denna silotyp kräver relativt låga investeringar, men innebär risk för återfuktning och mögelbildning, visar forskning vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i Uppsala.

Silotypen är ganska ny i Sverige, och förhållandevis oprövad under svenska klimatförhållanden. Undersökningar vid JTI visar att vatteninträngning genom även små otätheter i silotaken kan ge betydande återfuktning av spannmålens övre skikt. Dessutom ger stora temperaturskillnader mellan lagrad spannmål och omgivning upphov till kondens så att spannmålen återfuktas. I fuktig och varm spannmål bildas lätt mögel, och mögelsvamparna kan i sin tur producera det cancerframkallande mögelgiftet ochratoxin A.

-I Europa får människor i sig mer än 50 % av detta mögelgift genom spannmål, säger Gunnar Lundin, forskare vid JTI. Mögelgift kan bildas vid för höga vattenhalter beroende på brister i spannmålshanteringen såväl före som under lagringen.

JTI:s undersökningar presenteras i faktahäftet ”Lagring av spannmål i utomhussilor - åtgärder för att hindra återfuktning och mögelbildning”, som utgör nr 108 i JTI:s populärvetenskapliga skrift JTI informerar.

I faktahäftet förklaras hur temperaturvariationer och fukt påverkar lagrad spannmål. Jämförelser görs mellan silor placerade ute och inne, och rekommendationer ges om hur man ska gå till väga för att undvika återfuktning och mögeltillväxt i lagring av spannmål i utomhussilor.

Antal: Ladda ner 191 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se