publicerat_40.jpg

J 106 JTI ger tekniktips till traktorförare

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Adolfsson Niklas, Torén Anna
År: 2004
Långvarig traktorkörning innebär risk för föraren att drabbas av arbetsskador p g a stillasittande, vridna arbetsställningar och vibrationer från traktorn. Forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik tipsar om ett antal hjälpmedel som kan förbättra traktorförarnas arbetsmiljö och minska risken för olyckor.

Råden finns sammanställda i JTI:s populärvetenskapliga skrift ”JTI informerar” nr 106: Arbeta rätt i traktorn! Forskarna tipsar där om s k kamera-monitorsystem, som hjälper föraren att hålla uppsikt runtom en traktor utan att ideligen behöva vrida kroppen och släppa på uppmärksamheten framåt. Ett annat hjälpmedel är elektriskt styrda nivelleringsplattor, som automatiskt för stolen tillbaka till horisontalläge när traktorn lutar.

En av de senaste tekniknyheterna inom lantbruket är s k styrhjälpssystem, som med hjälp av sensorer eller satellitnavigering (GPS) kan guida föraren eller styra traktorn automatiskt. Sådana system saluförs ofta med argument som att föraren orkar arbeta längre tid, eftersom arbetet inte blir lika tröttande.

-Men om hjälpmedlen ska bidra till en förbättrad arbetsmiljö, är det viktigt att använda dem till hälsovinster, och inte ta ut dem bara i ökning av arbetsproduktivitet, säger Anna Torén, forskare vid JTI.

Studien om kamera-monitorsystem i traktorer finansierades av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Studierna om nivelleringsplattor och prototypstol finansierades av Stiftelsen lantbruksforskning (SLF).

Antal: Ladda ner 272 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se