publicerat_40.jpg

R 083 Avdunstning i Sverige mätt med Andersson evaporimeter

Publikationstyp: Rapporter lantbruk och industri
Författare: Sundberg Martin
År: 1987

Antal:

Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se