publicerat_40.jpg

J 104 Drivningsgator för kor - planering, material, kostnad

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Lindgren Kristina
År: 2004
I Sverige måste mjölkkor släppas ut på bete på sommaren. För att kotrafiken mellan stall och betesmark ska fungera smidigt, behövs drivningsgator. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik har sammanställt en handledning om hur man planerar väl fungerande drivningsgator, väljer lämpliga material och bedömer kostnader.

När man planerar och anlägger en drivningsgata bör man t ex känna till att kor helst går på led och föredrar mjuka, fasta underlag. Häftet ”Drivningsgator för kor - planering, material, kostnad” betonar djurens behov, men ger också en grundlig genomgång av material som är lämpliga att använda till en drivningsgata, liksom handfasta råd om anläggningsteknik, exempel på anläggningskostnader, och ett exempel på kostnadsberäkning vid olika livslängd på en drivningsgata.

Man får t ex veta att en drivningsgata ska svänga så lite som möjligt, att den ska ligga lite högre än den omgivande marken och ha fall åt sidorna, att det krävs hårdgjorda ytor utanför stallet där gödsel och ytvatten kan ledas till en gödselbrunn, och att anläggningskostnaderna kan variera kraftigt. Här ges exempel på ytor som kostar mellan 40 och 410 kr/m2 att anlägga.

”Drivningsgator för kor” presenteras i häftet JTI informerar nr 104. Denna skriftserie förmedlar kortfattat och konkret forskning och utveckling vid JTI.

Antal: Ladda ner 817 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se