publicerat_40.jpg

J 118 Mekanisk ogräsbekämpning - metoder och maskiner

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Fogelberg Fredrik
År: 2007
Det finns numera många möjligheter att bekämpa ogräs inom jordbruket utan kemikalier, men det gäller att veta hur det ska gå till. Det är utgångspunkten för ett populärvetenskapligt häfte från JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Häftet ger en introduktion till de möjligheter som finns när det gäller mekanisk ogräsbekämpning. Här beskrivs till exempel radrensning med olika typer av hackskär, roterande borstar, gummifingrar och ogräsharvning.

– Vilken av metoderna som fungerar bäst beror på grödan, ogräsflorans sammansättning och dess utvecklingsstadium, jordarten samt väderförhållanden vid bekämpningstillfället, säger Fredrik Fogelberg, forskare vid JTI.

En metod som till exempel rycker upp ogräsen är lämplig om grödan är ordentligt förankrad i marken och vädret torrt och soligt. Medan metoden kan vara svår att använda, ge litet bekämpningsresultat och dessutom skada själva grödan under våta markförhållanden.

Det är i princip tekniskt möjligt att utföra mekanisk ogräsbekämpning i samtliga svenska grödor, men det finns ingen möjlighet att ersätta ett kemiskt ogräspreparat med en enskild mekanisk metod. Framgångsrik icke-kemisk bekämpning bygger på att enskilda åtgärder, maskiner såväl som kulturtekniska åtgärder, kombineras i system som anpassas till odlingen och dess geografiska, produktionsmässiga och ekonomiska förutsättningar.

Ett vanligt tankefel vid mekanisk bekämpning är att man fokuserar på maskinernas pris, istället för att jämföra totala insatsen för att uppnå ett visst resultat. Men med en dyrare maskin kanske man till exempel kan sänka behovet av manuell rensning, vilket sparar in personalkostnader.

Antal: Ladda ner 624 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se