publicerat_40.jpg

J 119 En olycka händer så lätt - exempel från jordbruk och ridskolor

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Lindahl Cecilia, Adolfsson Niklas
År: 2008
Varje år inträffar omkring 5 000 olyckor inom lantbruket i Sverige, varav drygt 10 leder till döden. JTI har sammanställt statistik från LRF Försäkring, som visar att många av lantbrukens olyckor inträffar i skogen och i samband med hantering av djur.

JTI driver tillsammans med Svenska Miljöinstitutet IVL ett stort projekt för att motverka olyckor inom lantbruket. När forskarna tittade närmare på LRF-statistiken, fann de att tunga maskiner eller stora djur i många fall fanns med när olyckan skedde. Olycksrisken ökade också vid mycket ensamarbete och perioder av intensivt arbete och stress. I hälften av de olyckor som drabbade barn var hästar inblandade.

- Många barn börjar på ridskolor i tidig ålder, men det finns en tendens till att eleverna rider kortare tider och skaffar egen häst tidigare. Då hinner de kanske inte få nödvändig kunskap om hantering av djuren och säkerhetstänk, säger Niklas Adolfsson, forskare vid JTI.

Olycksstatistiken presenteras i ett populärvetenskapligt häfte, som lyfter fram olika typer av olyckor, till exempel de som sker i skogen eller i samband med hantering av maskiner eller djur. Häftet förmedlar råd och tips om hur man kan förbättra säkerheten i olika situationer.

- Sammanställningen av statistiken ligger till grund för vårt fortsatta arbete med att ta fram åtgärdsförslag för att minska olyckorna inom olika olycksfallsområden, säger Cecilia Lindahl, forskare vid JTI.

Olycksfallen i jordbruket har på senare tid blivit mycket uppmärksammade. Jordbruksdepartementet har prioriterat detta problem, och satsat 10 miljoner kronor i ett tvåårigt projekt som är direkt inriktat på att motverka olyckor i lantbruket. I detta projekt – som precis har satt igång – ska JTI tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet och LRF ta fram utbildnings- och informationsmaterial om hur olyckor kan undvikas, och utbilda rådgivare som sedan ska sprida kunskaperna vidare ute på gårdarna.

Antal: Ladda ner 756 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se