publicerat_40.jpg

RKA 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Publikationstyp: Rapporter kretslopp och avfall
Författare: Richert Stintzing Anna, Palm Ola
År: 2009
I rapporten redovisas ett förslag till kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll. Något färdigt system finns inte ännu, eftersom det kräver en organisation som ansvarar för systemet och en part som gör den så kallade tredjepartskontrollen av det material som ska certifieras.
De avloppsfraktioner som föreslås kunna certifieras är: Latrin, klosettavloppsvatten, urin, fosforfällt slam och filterbäddsmaterial. Gemensamt för avloppsfraktionerna är att de vid användningen i jordbruket ska vara hygieniskt säkra och vara intressanta som gödselmedel.
Rutiner för kvalitetssäkring redovisas, där det bl.a. ingår egenkontroll och dokumenthantering, ständig förbättring, storleksgräns när analys krävs och hygieniska parametrar. Det finns även förslag till blanketter som en kommun kan använda för sammanställning av de avloppsfraktioner som levereras till lantbruk. Motsvarande blankett finns även för lantbrukare som tar emot avloppsfraktioner. Syftet med blanketterna är att få en sammanställning av vilka avloppsfraktioner som levereras, hur de har hygieniserat och var de används. Nyckeltal för avloppsfraktionernas innehåll av växtnäring finns även.

Antal: Ladda ner 177 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se