publicerat_40.jpg

Handbok i mekanisk ogräsbekämpning för jordbruksgrödor och trädgårdskulturer

Publikationstyp: Övriga publikationer
Författare:
År: 2009
Det finns ett stort utbud av metoder och maskiner för icke-kemisk bekämpning av ogräs, men många odlare har fortfarande begränsade kunskaper om detta. Till sin hjälp får de nu en handbok, utgiven av JTI.

Boken är en översättning av en handbok som sedan några år finns på engelska, tyska och holländska. Tre JTI-forskare, Fredrik Fogelberg, Johanna Olsson och Mikael Gilbertsson, har översatt den och anpassat den lite efter svenska förhållanden – men ogräs är ogräs och ska bekämpas i samma stadium oavsett i vilket land de växer!

Ogräshandboken har titeln "Handbok i mekanisk ogräsbekämpning, för jordbruksgrödor och trädgårdskulturer". Den omfattar ca 90 sidor och är utformad så att den kan tas med ut i fält. Alla sidorna är inplastade.

Via tydliga flikar hittar man lätt information om förebyggande åtgärder, ogräs, grödor och maskiner. Informationen finns i överskådliga tabeller och illustrationer, med bilder som visar problemogräs, bekämpningsmetoder och maskiner. Texterna är kortfattade och lättbegripliga.

De lantbrukare som arbetar med ekologisk odling – där mekanisk ogräsbekämpning är ett måste – har stor nytta av ogräshandboken.

Handboken kostar 250 kronor inklusive porto, och kan beställas från bestallning@jti.se eller tel. 010-516 69 00.

 


Antal:

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se