publicerat_40.jpg

Tractive power in organic farming based on fuel cell technology – Energy balance and environmental load

Publikationstyp: Vetenskapliga publiceringar
Författare: Ahlgren S., Baky A., Bernesson S., Nordberg Å., Norén O., Hansson P-A.
År: 2009


Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se