publicerat_40.jpg

J 122 Spåra och övervaka med RTLS - användningsområden inom jordbruket

Publikationstyp: JTI informerar
Författare: Larsson, Mattias
År: 2009

Antal: Ladda ner 539 KB

Tillbaka
Tipsa en vän
  |  
Senast uppdaterad: 2010-07-08

 

RISE, Jordbruk och Livsmedel | Box 7033 | 750 07 Uppsala - Växel: 010-516 69 00 | Fax: 018-30 09 56 | info@jti.se